Menighedslejren 2016 foregik på Virksund d. 29. april til 1. maj. Genhør bibeltimerne …

Se programmet her! Herunder følger de fire bibeltimer fra Aroskirkens menighedslejr 29.4 – 5.1 2016. Som introduktion til timerne skrev Peter Olsen: “Femte Mosebog er Moses’ testamente. Han genfortæller udvandringen fra Egypten og de 40 år i ørkenen, og han repeterer hele Guds lov – dog i forkortet form. På det grundlag formaner han Israel til ikke

Læs mere

JESUS OG LOVEN. Torben Kjærs undervisning ved bibellørdagen d. 6.2 2016

DBI-lærer i ny testamente Torben Kjær holdt tre bibel­timer for os og undervise om, hvad der er forpligtende for os i dag i loven – altså en ’evangelisk’ gennemgang af loven. Et le­dende spørgsmål var: ”Hvad lærer loven /skriften os om det krist­ne liv i dag; sat ind i den rette evangelisk frie kontekst”. Torben

Læs mere

Så røg Aroskirken også i TV2 nyhederne

Foranlediget af en debat i Kristeligt Dagblad om det med, at nogle såkaldte trossamfund ikke kan få vielsesmyndighed, fordi bl.a. vi i vores vedtægter ifølge politikere ikke lever op til ligestillingsloven, var TV2oj på besøg, som det kan ses her (klippet viser  det, der er lagt på hjemmesiden). Selve 19.30-tvavisen med indslaget kan ses her . Samme formiddag

Læs mere

Blogs mv. for Aroskirkens nærkontakt-missionærer

Familien Andersen, Cambodja Andersens BLOG / Andersens Facebook Nyhedsbrev september 2016, Nyhedsbrev juni 2017, Nyhedsbrev december 2017, Nyhedsbrev maj 2018,  “Nyhedsbrev” december 2018   Lene og Ole Malmgaard, Tanzania Efterårshilsen 2018 fra USA Pinsebrev 2018 Julebrev 2017 Nyhedsbrev juleaften 2016   Signe og Brian Bjørn Nielsen, Tanzania Bjørn Nielsens BLOG (bloggen er pt. inaktiv) Fl. Hansen

Nyt fra kontaktmissionær Birgitte E M i Etiopien

Birgitte er netop kommet til Etiopien igen. Læs hendes første hilsen her!

NY I ÅRHUS? – find din menighed!

… er du ny i Århus? At komme som nye til Århus for at studere kan både være en lidt skræmmende og en meget befriende ting. Man begynder i hvert fald et nyt livsafsnit. Du har jo sikkert fundet noget at bo i, men har du også fundet en ny menighed at være en del

Læs mere

Optagelser fra kvindeseminaret d. 9. maj 2015

Ved kvindeseminaret  d. 9. maj i LM-huset med temaet “Kvindens kald i hjem og menighed” holdt Agnes Rahbek tre timer. De tre oplæg/timer ligger her til fri afbenyttelse. Time 1. Skabt i Guds billede. Time 2. Selvrealisering contra Guds plan. Time 3. Kvinde med glæde!? Når man afspiller timerne direkte herfra, kan det på nogle computere

Læs mere

Lyt til prædikenerne fra bibellørdag om Jobs bog

De tre prædikener om Jobs bog, som Svend Aage Jacobsen holdt på bibellørdagen d. 31. januar 2015  kan høres og/eller downloades her på hjemmesiden ved at klikke ind på fanen ‘Prædikener’. Når man lytter til dem, er det en god idé at sidde med de noter, Svend Aage Jacobsen udleverede til timerne og tage notater på dem.

Læs mere

Nadverudmelding fra ældsterådet

Nadverudmelding fra ældsterådet (læst op ved gudstjenesten søndag d. 25. januar 2015) En del af jer vil vide, at ældsterådet over lang tid har talt om nadver i Aroskirken. Jeg tror mange af jer har undret jer over, hvorfor disse samtaler har taget så lang tid. Hvorfor kan vi ikke bare blive enige om en

Læs mere

BIBELLØRDAG d. 31.1 2015 v/ Sv. Åge Jacobsen, Haderslev

Se programmet her!