OBS: Nye krav vedr. mundbind til gudstjenester og lignende arrangementer.

På baggrund af nyeste udmelding fra Kirkeministeriet (KM.dk) kommer her Aroskirkens vejledning ang. brug af mund ifbm. vores gudstjenester og andre møder.

Kirkeministeriet har nu indskærpet, at brugen af mundbind også gælder kirker mm. Derfor er det fra søndag d. 1. November et krav, at der bæres et mundbind (eller visir), der dækker næse og mund, når man deltager i en gudstjeneste eller andre lign. arrangementer i Aroskirken. Det gælder for alle deltager over 12 år, som ikke har gode grunde til ikke at kunne benytte et mundbind (fx fysiske eller psykiske grunde)

Mundbindet skal bæres fra man går ind i LM-huset, til man sidder på sin plads. Derefter må man tage mundetbindet af. Det skal dog tages på igen, hvis man bevæger sig rundt i lokalet (fx toiletbesøg), eller når man rejser sig fra sin plads for at tage hjem. Hvis man rejser sig i forbindelse med tekstlæsning, bekendelse, nadver osv., behøves man ikke at benytte mundbind. De, der medvirker ved gudstjenesten (fx forkynder, liturg, sanger osv.), behøves ikke at benytte mundbind, idet de udfører deres tjeneste. 

Vi opfordrer alle til at medbringe eget mundbind, men Aroskirken indkøber et parti, sådan at det ved forglemmelse alligevel vil være muligt at deltage. 

Via dette link kan du finde informationer om, hvordan et mundbind bedst benyttes: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/saadan-bruger-du-mundbind 

Du kan finde hele kirkeministerets vejledning på: https://www.km.dk/fileadmin/files/vejledninger/NYRetningslinjer_pr._28._oktober_2020.pdf

LM’s coronavejledninger kan du finde på http://dlm.dk/node/3853

EletnwtXIAUQ7lR.png