Aroskirken er som en del af Luthersk Mission (DLM) med til at støtte de missionærer, som er udsendt af DLM. Foreningen har bl.a. missionærer i Peru, Cambodja og Tanzania. Se mere på DLM’s hjemmeside. DLM udgiver også bladet “KONTAKT”, som udsendes 8 gange om året og indeholder nyheder fra det internationale missionsarbejde samt breve fra missionærer. Bladet kan bestilles her!

Aroskirkens nærkontakt-missionærer breve, blogs mv. kan læses via linket på forsiden af hjemmesiden.

 

Ritha og Flemming Hansen, Tanzania

Ritha og Flemming, som er henholdsvis sygeplejerske og teolog rejste til Tanzania i 2019, hvor Flemming dels arbejder med undervisning mv. på hhv. Ilambilole Bibelskole og Iringa Universitet, dels med kurser bl.a. for kirkens præster og evangelister. fh@dlm.dk / rithahansen50@gmail.com

Kent og Christina Andersen, Cambodja

Kent og Christina, som er henholdsvis teolog og lærer, rejste til Cambodja i 2014 og arbejder med bibelskoleundervisning, forbøn mv. De har børnene Asger, Carola, Magnus og Elias.   familienanderseniphnompenh@gmail.com

 

Signe og Brian Bjørn Nielsen, Tanzania

Signe og Brian har siden 2016 boet og arbejdet på bibelskolen i Kiabakari lidt syd for Viktoriasøen. De har børnene Silas, Alma, Tabitha og Silje. signehansen84@hotmail.com og brian_b_nielsen@hotmail.com

 

Ole Malmgaard, Tanzania

Ole er på pendlerbasis leder af Soma Biblia i Tanzania frem til engang i foråret 2020. olemalmgaard@gmail.com