Nadverudmelding fra ældsterådet

(læst op ved gudstjenesten søndag d. 25. januar 2015)


En del af jer vil vide, at ældsterådet over lang tid har talt om nadver i Aroskirken. Jeg tror mange af jer har undret jer over, hvorfor disse samtaler har taget så lang tid. Hvorfor kan vi ikke bare blive enige om en løsning? Det er der sikkert flere forklaringer på; men vi har fået den opgave at være forvaltere i vores menighed. Vi har således været optaget af, hvad der er til bedste for vores menighed. På trods af dette fælles ønske, er vi ikke kommet frem til en fælles forståelse af nadverforvaltning – mere specifikt hvordan vi ser på børn og nadver i Aroskirken. Hvem gi­ver vi nadver i Aroskirken? Er det ret at give små børn nadver? Vi ser ikke ens på denne sag.

I forældre har af Gud fået en opgave – at tage vare på jeres børn. Jeres børn trænger til omsorg, mad, klæder, opdragelse, vejledning. Du, som er husfader, har af Gud fået den opgave sammen med din kone at tage vare på familiens åndelige vel. Opdrage, undervise, lede jeres børn hen, hvor Guds Ord er at finde i en menigheds fællesskab. Derfor er det også jer, der må skønne, hvornår jeres barn er klar til at komme til nadver.

Men hvordan vurderer vi det som ældsteråd? Nogle af os vil sige, at det er ret at gøre, når barnet kan forstå, at det er Jesu legeme og blod, vi er sammen om. Andre af os vil sige, at vi må tage børnene med fra de er ganske små – for også de er døbte og ejer troen på Jesus.

Hvordan forvalter vi nadver, når dét er situationen i ældsterådet? Kan jeg bede mine medældste om at nægte nadver til en medkristen, som han ser, har brug for det? Eller modsat: Kan jeg bede mine medældste om at give nadver til en medkristen, som han ser, drikker og spiser sig en dom til?

Fordi vi vil være sammen i Aroskirken – det fællesskab som Gud har sat os i – også med disse to forskellige syn, vælger vi at ændre nadverpraksis. Det er ikke en praksis begrundet direkte ud fra bestemte bibelvers, men det er en vej, vi vælger af hensyn til hinanden i ældsterådet og med det ønske, at det må være til gavn for hele Aroskirkens menighed. Vi forsøger at tage hensyn til dem, som i 1. Kor 11 ser, at alle troende har gavn af nadveren – og hensyn til dem, som ser, at den som modtager nadveren må vide, at det er Jesu legeme og blod.

Derfor siger vi følgende: ”Efter de sidste måneders nadverdrøftelser i ældsterådet må vi konkludere, at vi ikke kan blive enige om tolkningen af 1 Kor 11 – og dermed kan vi heller ikke blive enige omkring børns deltagelse i nadveren. I respekt for hinanden og ud fra ønsket om at kunne fortsætte arbejdet i Aroskirken er vi imidlertid enige om at vedtage, at den som er døbt og som ud fra bibel og bekendelse lever i tro på Jesus, kan gå til nadver i Aroskirken. I respekt for de ældste, som ud fra 1 Kor 11 ikke kan give de mindste børn nadvere­lementer, sætter vi en nedre aldersgrænse på 4 år. Her er netop tale om en nedre grænse. Det er op til forældrene at afgøre, hvornår deres barn er parat til at modtage nadveren. I forbindelse med nadverfejringen kan børn sam­men med deres forældre komme med frem allerede fra de er helt små, og de vil her få til­sagt Herrens velsignelse ved håndspålæggelse. I praksis tager forældrene en samtale med præsten eller menighedsrådsformanden, når de mener, deres barn bør deltage. Vi vil bestræbe os på i samtaler, undervisning og prædiken at undervise menighe­den både om evangelisk-luthersk nadverforståelse og nadverpraksis, men også om den velsig­nelse, som vi giver de børn, der er med uden at få nadverelementerne. Mennesker, der i lære og liv er i varig modstrid med menighedens vedtægter, kan ikke modtage nadver i Aroskirken.”

Denne ændring i praksis vil blive fremlagt for afdelingsstyrelsen til orientering. Vi ved også, at der på landsplan i LMs læreråd vil blive arbejdet med nådemidlerne. Vi ved dog ikke, hvornår dette arbejde afsluttes, og om det overhovedet vil berøre den situation, vi i Aroskirken står i.

Endelig har vi også tidligere meldt ud, at vi i Aroskirken giver brød og vin til nadver. Derfor fortynder vi vinen, så den ikke er for stærk for vore mindste medkristne. Jesus indstiftede nadver som netop brød og vin, og derfor finder vi det ret at gøre sådan i Aroskirken.

Det er mit ønske, at vi alle i Aroskirken vil se på denne udmelding med villighed til at bruge den – for at vi sammen kan arbejde på hinandens frelse.

Sluttelig vil jeg sige, at denne udmelding efter gudstjenesten i dag sendes på mail til samtlige medlemmer af Aroskirken samt til dem, der kommer her trofast uden at være medlemmer.

Orla Larsen, formand

 

Foranlediget af efterfølgende spørgsmål vil jeg gerne understrege, at ovenstående gælder i forhold til børn, der endnu ikke er fyldt 4 år og børn, som nok er fyldt 4 år, men endnu ikke er begyndt at modtage brød og vin.

Flemming Hansen, præst

Comments are closed.