Aroskirken er en evangelisk-luthersk frimenighed, som holder til i det vestlige Århus på adressen Oktobervej 61A. Organisatorisk er den en del af Luthersk Mission i Danmark. Hovedaktiviteten er gudstjenesten om søndagen, men derudover er der et væld af aktiviteter. Formålet med menigheden er at fremme et liv, hvor Guds ord (Bibelen) får lov at sætte dagsordenen både i forhold til det ord, der forkyndes og det liv, der leves. Altså at Jesus må være i centrum i vort gudsforhold og medmennesket må være centrum i vort liv.

Menighedens liturgi

Aroskirkens liturgi til de normale søndagsgudstjenester kan læses her.

Kirkelige handlinger

Livet som kristen og i menigheden inkluderer også mange andre ting; bl.a. det, vi normalt kalder de ‘kirkelige handlinger’. Læs her, hvordan Aroskirken forholder sig ved dåb og fremstilling, konfirmation, bryllup, forbøn og sygesalvning, skriftemål og begravelse.

Menighedens bekendelsesskrifter

Her kan man læse Aroskirkens bekendelsesskrifter, som er de samme som folkekirkens bekendelsesskrifter.

Menighedens vedtægter

Her kan man læse Aroskirkens vedtægter, som blev vedtaget på frimenighedens stiftende generalforsamling den 10. maj 2007.

Projekt pendlermission

Aroskirken står for den praktiske koordinering af indsamlingen til “Projekt Pendlermission”, der – med DLM som sendende organisation – er med til at sende vores præst Flemming Hansen til Tanzania på kortere ophold for at undervise. Der er en konto, som udelukkende bruges til dette projekt. Kontoen administreres af Aroskirkens kasserer Hanne Iversen. Kontonummeret er 5074 1329705. Kassereren kan man også – hvis man ønsker lidt mere hjælp og vejledning omkring dette med øko­nomien – henvende sig til. Se under fanebladet ØKONOMI på forsiden af hjemmesiden.

Præst og menighedsråd

Flemming Hansen, præst

Tomas R Hansen, ældste (formand)

Nikolaj K. Munk, ældste (næstformand)

Benjamin W. Kirkegaard, menighedstjener

Jørgen B. R. Lodahl, afdelingsstyrelsen

Anne Reuss Schmidt, menighedstjener

Morten Hansen, ældste

Peder V. Kjeldsen, menighedstjener

Annika G. Sulkjær, menighedstjener