Pendlermission 2016 – Kiabakari, Tanzania

Historien bagud med Kiabakari-bloggen 2013/2014 og Ulanga-bloggen E-2014!

 v/Flemming Hansen

Mandag d. 25. juli

Om ganske få dage kommer der til at stå noget mere her omkring pendlerturen 2016. Men i al korthed så er aftalen mellem Mara stift i Tanzania, Luthersk Mission og Aroskirken, at jeg den 7. september tager til Tanzania, for at arbejde frem til slutningen af oktober måned med menighedsundervisning i Mara stift i Nordtanzania. Undervejs skal jeg også medvirke på DLM’s missionær-konference, der i år afholdes i dette stift.

Pendlermission 2015 -Ulanga, Tanzania

Fredag d. 18. december

Jeg var en lille uge mere i Tanzania, efter at det sidste indlæg blev skrevet. Det handlede om at få sluttet godt af i Ulanga, få afrapporteret i Dar es Salaam til den lokale LM-ledelse, få gjort op i forhold til bogsalg, få pakket osv.

Her en måned efter hjemkomsten sidder turen stadig i mig. Medlemsmæssigt og økonomisk er kirken i Ulanga vokset meget, siden LM forlod stiftet for en halv snes år siden. Ledelsesmæssigt er de slet ikke så ringe kørende. Når der stadig er et stort ønske fra stiftet om at få hjælp fra LM, så handler det ikke om økonomi. Det handler derimod om, at mange ønsker, at den evangelisk, frigørende forkyndelse skal få større plads i stiftet. De har folk, der prædiker sådan, men der er også stadig rigtig mange kristne (også blandt forkynderne), som stadig sidder fast i en meget lovbundet forståelse af, hvad kristendom er. Når der kommer en forkynder/underviser fra det gamle missionsselskab, bliver der derfor i høj grad lyttet.

Derfor skal vi, der stadig kan huske kirken i Ulanga, fortsætte med at bede for dem. Og derfor kunne jeg godt ønske mig, at DLM som selskab stadig af og til sender folk ned i kortere perioder for at give dem en håndsrækning. Håndsrækningen består i undervisning mv., men den består også i den dermed forbundne bekræftelse i, at vi og de stadig står sammen i udbredelse af evangeliet i den dal, hvor LM i sin tid har lagt så mange kræfter. Ingen tvivl om, at de stadig inviterer os :-)

Fredag d. 13. november

Så er seminaret for stiftets præster overstået. Det foregik på et katolsk center i den mindre by Mbingu (betyder Himlen). Godt 35 præster inkl. stiftets ledelse med biskoppen i front var med. Sidstnævnte gav et stærkt signal til sine præster om sådan et seminars betydning ved at være til stede ved næsten samtlige samlinger.

På seminaret havde stiftets ledelse en 6-7 timer bl.a. om syvendedagsadventisternes lære (de er meget aggressivt evangeliserende i det meste af Tanzania med en meget lovisk forkyndelse – og ’vinder’ faktisk mange lutherske kristne for sig, fordi mange tiltales af den kontakte lovforkyndelse) og om menighedsledelse og -økonomi, mens jeg underviste en 12-13 timer i alt i løbet af de knap tre døgn, seminaret varede. Formelt gennemgik jeg 1 Mos 1-3, nogle tekster fra Galaterbrevet samt havde nogle timer om forskellige prædikentemaer. Reelt kom det til at handle rigtig meget om lov og evangelium, om syndefaldets radikalitet og om den totale nyskabelse og frihed i Kristus – og om de praktiske følger på godt og ondt af disse ting, som jo alle handler om særdeles basale ting i kristentro og – liv.

Det var timer, som i nogen grad vakte modsigelse, men der var også en stor lydhørhed og god modtagelse af undervisningen. For en hel del af præsterne er disse emner mere og mindre nyt stof, mens biskoppen hele tiden var meget positiv. På et tidspunkt diskuterede vi praksissen med at kalde folk op foran ved vækkelsesmøder for at modtage Kristus. Tanken om, at vi ikke engang evner selv at sige et helhjertet JA til Jesus, men at omvendelsen også er en gave fra Herren, vakte en del modsigelse. Flere argumentrede med, at det er nødvendigt at aflægge synden og overgive sig til Herren for at blive frelst. Men frelse fås nu engang kun af nåde – ikke ved, at vi gør gode gerninger. Vi skal omvende os velvidende, at det er Herren, der gør det.

Endnu engang udtrykte biskoppen, da han lukkede seminaret, en stor tak til såvel underviseren og hans menighed samt til DLM som sådan og opfordrede meget til at fortsætte i dette spor med pendlerindsats både i forhold til bibelskolen og i forhold til præster og evangelister mv. Han så også meget gerne fuldtidsmissionærer fra DLM igen, men erkendte også, at det nok ikke lige er det, der ligger nærmest for. Men under alle omstændigheder en stor hilsen og tak både til LM’s ledelse og til alle de missionsfolk i Danmark, som fortsat beder for Ulanga.

På søndag skal jeg prædike i den største menighed her i Ifakara, og efter gudstjenesten, hvor der også skal sælges bøger, går turen så tilbage til Dar es Salaam. Tak for forbøn fortsat!

Lørdag d. 7. november

Jeg er nu kommet til Ifakara, hvor der er lidt bedre netadgang, så måske lykkes det denne gang at få skrevet lidt på bloggen, som faktisk går igennem … (efter det, jeg skriver i dag, har jeg indsat det, jeg skrev d. 23. oktober, men som aldrig kom på bloggen pga. dårlig net-forbindelse).

Jeg har været i landet i cirka tre uger nu og undervist to uger på bibelskolen Tumaini + afholdt eksamen et par dage i de tre fag, jeg har undervist i. I praksis har jeg været den eneste lærer, der underviste på skolen. De andre lærere havde afsluttet deres undervisning i god tid inden eksamen. Alligevel valgte jeg ’kun’ at undervise fire timer om dagen. På grund af min fars sygdom, død og begravelse lige før min afrejse, blev der ikke god nok tid til at forberede undervisning inden udrejse, så dagene er gået med forberedelse og timeafholdelse. Eleverne har taget godt imod og er gået godt ind i de samtaler om stoffet, som jeg har lagt op til.

Både fra bibelskolen og fra stiftet er der en stor taknemmelighed overfor DLM, fordi missionsselskabet på denne måde stadig husker Ulanga. Det var jo LM, der i 1949 begyndte missionsarbejdet i Ulanga og næsten var eneste udenlandske missionsselskab frem til familien Skov Jensen rejste hjem i 2006. På Lugala Hospital arbejder der stadig en tysk, katolsk præst og hospitalet får også en del hjælp fra et schweizisk medicinsk selskab. Det er blevet opgraderet til at være et distriktshospital og er meget vellidt i lokalområdet.

Lige nu har jeg nogle dage i distriktsbyen Ifakara, hvor jeg forbereder mig til et seminar for stiftets præster, der skal finde sted i næste uge fra mandag aften til fredag morgen. Her skal jeg undervise i Galaterbrevet, 1 Mos 1-3 samt noget prædikenlære (egl. nogle timer om det grundlæggende i bibelsk, luthersk kristendom, som jo gerne skulle være det bærende i prædikenen).

For øvrigt så foregik præsident- og parlamentsvalget på en god måde og i forgårs blev der så dekreteret national fridag, idet den nye præsident blev indsat i sit embede ved en storslået ceremoni på det nationale stadion i Dar es Salaam. Jeg så selve edsaflæggelsen i fjernsynet på det sted, jeg bor.

I morgen skal jeg prædike ved to gudstjenester i stiftets domkirke. Som praksis efterhånden er i mange menigheder, så starter hovedgudstjenesten kl. 7.00 og den næste kl. 10; vicebiskoppen har lige ringet til mig og mindet mig om, at den starter præcis kl. 7.00. Så jeg må jo håbe, at jeg kan få lidt morgenmad her kl. 6.30 i morgen tidlig. Der kommer langt flest folk til den første gudstjeneste.

Fredag d. 23. oktober

Mandag morgen kl. kvarter i seks kørte min chauffør og jeg fra Tanzanias reelle hovedstad Dar es Salaam (DSM) og cirka 13 timer senere efter en køretur på knap 600 km ankom vi her til Tumaini Bibelskole i Ulanga. Turen gik fint herned. Det er stadig meget tørt og varmt, så det var rart med aircondition i bilen. Det blev til en enkelt voldsom punktering undervejs, men forhåbentlig er der en ny slange og et nyt dæk undervejs fra DSM.

Tirsdag kl. ni havde jeg den første time på bibelskolen. Der er to klasser med i alt 20 evangelistelever, jeg har dem dog samlet. I løbet af to uger skal jeg gerne nå igennem Romerbrevet + have en del timer om ’Retfærdiggørelse af tro’ samt nogle oversigtstimer om henholdsvis Esajas, Amos og Hoseas.

Det er godt at være her igen. Jeg er blevet vel modtaget, men har ikke været meget udenfor skolens område, da tiden mere og mindre går med forberedelse, og da jeg jo også pt. kører uden reservehjul, sætter det også sine begrænsninger. På søndag er der parlaments- og præsidentvalg, og det præger landet. Kandidaterne turnerer, en af præsidentkandidaterne var i dag med helikopter inde i Malinyi 5 km herfra. I kirkerne og i folks huse bedes der meget om, at valget må foregå i fred og ro. Tak for forbøn for turen, for undervisningen – og for valget på søndag!

Lørdag d. 17. oktober

Så er jeg vel ankommet til den danske kompound i Dar es Salaam efter en problemfri tur herned. Det er stadig meget varmt i Tanzania. Og så siger de endda, at regnen skulle være lige på trapperne – og så føles det endnu varmere pga. fugten. Hvis ellers teknikken fungerer, regner jeg med af og til at skrive lidt fra turen. Planen er, at jeg på mandag tager til Ifakara til stiftskontoret og derefter videre tirsdag til Tumaini bibelskole, hvor jeg så skal undervise de næste 2½ uger, inden turen skal afsluttes med et præsteseminar i uge 46. Mit TZ-mobilnummer er +255 683 974 586 (billigst med Skype til mobil!). Sms fungerer dog bedst på det danske nummer +45 2234 8987. Mail: fh@aroskirken.dk eller flemrith@gmail.com.

Tirsdag d. 13. oktober

Afrejsen til Tanzania bliver på torsdag d. 15. oktober.

Torsdag d. 8. oktober

Sidste fredag blev rejsen udskudt endnu engang pga. min fars alvorlige sygdom. Samme nat døde min far så, og skal begraves i morgen. Hen over weekenden bliver det besluttet, om turen gennemføres evt. med reduceret program på bibelskolen. Ulanga stiftet har inviteret til præsteseminar og vil meget gerne gennemføre det.

Tirsdag d. 29. september

Afrejsen til Tanzania er blevet udskudt til på lørdag d. 3. oktober pga. en begravelse i Aroskirken.

Lørdag d. 12. september

OLYMPUS DIGITAL CAMERABilletten er købt til afrejse d. 29. september og hjemkomst d. 18. november. Jeg skal undervise fem uger på Tumaini Bibelskole i Ulanga i henholdsvis Romerbrevet, Indledningsstof til flere GT-bøger samt et fag, der under overskriften ‘Om retfærdiggørelse af tro’ skal handle om kristen tro, liv og prædiken – altså et fag, hvor vi i fælleskab skal arbejde med vigtige ting i den kristne tro både personligt og formidlingsmæssigt. Til slut er der en uges seminar for stiftets knap 50 præster.

Torsdag d. 23. april

Så kan det offentliggøres, at der er lavet en aftale mellem LM og Aroskirken om pendlervirksomheden de næste tre år. I al sin korthed lyder den sådan – kopieret fra det såkaldte ‘onsdagsbrev’ fra generalsekretær Jens Ole Christensen til alle medarbejdere:

“LM har indgået en aftale med Flemming Hansen, præst i Aroskirken, om pendleropgaver i Tanzania for en 3-årig periode. Aftalen er, at Flemming skal til Ulanga i efteråret 2015 og undervise, og de to følgende ophold er planlagt til 2016 og 17 til opgaver, som endnu ikke er helt afklaret. Vi er taknemmelige for, at Flemming vil gå ind i dette, og for, at Aroskirken vil stille ham til rådighed og også går ind og dækker flere af udgifterne i forbindelse med Flemmings arbejde i Tanzania.”

I praksis her i 2015 betyder det et undervisningsophold i Ulanga fra omkring 1. oktober og ca. 1½ måned frem; det meste af tiden med undervisning på Tumaini bibelskole. Opholdet forventes at blive afsluttet med et ugekursus for Ulanga-stiftets ca 40 præster, hvor jeg sandsynligvis skal undervise præsterne sammen med vicebiskoppen på samme måde, som vi gjorde med evangelisterne sidste år.