To korte videoer fra Cambodja med henholdsvis de to nye volontører og Lisbeth selv!

De er kun på godt tre minutter hver …

Fl. Hansen

Comments are closed.