Hvordan fungerer aroskirkens økonomi?

Økonomi og gaver

Aroskirken drives udelukkende af frivillige gaver og den beskedne indtægt, som medlemskontingentet giver. Derfor er vi enhver taknemmelig, som støtter kirkens arbejde, og vi beder Gud om, at vi må bruge pengene på den måde, som han gerne ser. De største poster på budgettet er præstens løn og huslejen i LM-huset. Men der bruges bl.a. også noget til afdelingen for Østjylland og til vo­re forskellige arbejdsgrene.

Pengene indsamles på forskellige måder:

  • Via medlemskab

  • Ved overførsel til Aroskirkens konto: 5074 – 1223197

  • Ved tegnede gavebreve og fastgiverordninger.

Skattefradrag

Alle gaver er fradragsberettigede, hvis man ønsker, at de indberettes til Skat. Du kan højst få fra­drag for 15.900 kr. (2018-tal). Du får automatisk dit fradrag, hvis du har givet kassereren dit cpr-num­mer. Der er ingen bagatelgrænse. Skatteværdien af fradraget udgør ca. 30%, så hvis du giver 1000 kr. sparer du ca. 300 kr. i skat. Hvis man har et gavebrev, kan det fulde beløb fratrækkes, jf. den vej­ledning, som man kan finde på her. Hvis man har brug for yderligere information kan man kontakte kassereren.

gavebrev

Et gavebrev er en aftale, hvor du forpligter dig til at give et beløb til Luthersk Missions arbejde – og her kan man så selv bestemme, om det skal gå til Aroskirken eller til andre opgaver i LM.

Det kan enten være:

  • et fast beløb

  • en procentdel af din lønindkomst eller

  • en procentdel af din skattepligtige indkomst

Et gavebrev kan være på op til 15 procent af din bruttoindkomst – dog altid op til 15.000 kr. årligt, jf. ligningsloven paragraf 12, stk. 3. En gavebrevsaftale indgås skriftligt mellem dig og Luthersk Mission og gælder som minimum for 10 år.

2016-10-14-Hanne-Iversen.jpg
Hanne Iversen