top of page

Hvem er vi?

Aroskirken er en evangelisk-luthersk frimenighed, som holder til i det vestlige Århus på adressen Oktobervej 61A. Organisatorisk er den en del af Luthersk Mission i Danmark. Hovedaktiviteten er gudstjenesten om søndagen, men derudover er der et væld af aktiviteter. Formålet med menigheden er at fremme et liv, hvor Guds ord (Bibelen) får lov at sætte dagsordenen både i forhold til det ord, der forkyndes og det liv, der leves. Altså at Jesus må være i centrum i vort gudsforhold og medmennesket må være centrum i vort liv.

bottom of page